Úvod » Activity Based Costing

Activity Based Costing

Brematopron Consulting, specialista na zvyšování ziskovosti a snižování nákladů

Analýza ziskovosti metodou Activity Based Costing je nový moderní způsob kalkulace nákladů, který eliminuje nepřesnosti tradičních metod přežívajících z dob, kdy kalkulace vycházely ze Zákona o podnikovém početnictví z roku 1946 v dobách centrálně plánovaných cen.

Poskytuje tak několikanásobně přesnější informace a nákladech procesů, ziskovsti produktů a zákazníků pro manažerká rozhodnutí v oblastech strategie, optimalizace procesů, cenotvorby, marketingu, obchodu a motivace.


Nebezpečí tradičních metod

Tradiční metody kalkulací a měření zisku, vycházející z finančního účetnictví neposkytují informace o ekonomické ziskovisti, protože sledují jiné cíle (daňová povinnost, odvody, střediskové hospodaření, atd.).

Tradiční kalkulační vzorce založené na režijních přirážkách nepřesným způsobem přiřazují režijní náklady na jednotlivé produkty. Modernější metody např. založené na krycím příspěvku jsou sice vhodnější pro analýzu struktury ziskovosti, ale přiřazují pouze variabilní přímé náklady a s režiemi nepracují vůbec. Nepřiřazené režijní náklady ale mohou strukturu ziskovosti změnit, což může vést k chybných rozhodnutím.

V případě dalších dotazů můžete kontaktovat přímo garanta za tuto oblast
Petr Březina, 604 708 069, brezina@brematopron.cz.

 

Garance 500%

Smluvně garantujeme několikanásobnou návratnost ceny projektu do 12-ti měsíců od jeho ukončení.

 

Pokud nenastane smluvně garantovaná minimální návratnost pracujeme zdarma než se výsledky dostaví.

 

Více o garanci >>