Úvod » Activity Based Costing » Proč analýzu ziskovosti?

Proč analýzu ziskovosti?

Brematopron Consulting, specialista na zvyšování ziskovosti a snižování nákladů


Trápí Vás také tyto následující otázky?


• Zvyšují se neustále režijní náklady ve Vaší společnosti?
• Kolik dnes činí jejich podíl z celkových nákladů? Více než 30%? Více než 50%
• Jsou dnes již Vaše režijní náklady dostatečně velké pro použití nových metod jejich alokace?
• Pořád stačí přiřazovat režijní náklady pouze %ní režijní přirážkou nebo jen hodinovou sazbou?
• Závisí všechny režijní náklady na přímých nákladech (mzdách, hodinách, materiálu, tržbách?
• Jsou krycí příspěvky produktů tak velké, že není potřeba přesněji přiřazovat zbylé režijní náklady?
• Opravdu znamená vyšší krycí příspěvek produktu jeho vyšší ziskovost?
• Opravdu je většina režijních náklady fixní?
• Chovaji se některé fixní náklady variabilně jelikož jednotkou jejich variability není tradičně vyrobený/prodaný objem, ale například počet počet nejrůznějších vystavených dokladů, zpracovaných nabídek, postupů, objednávek atd?
• Víte, ve kterých procesech je vytvářena hodnota a kde ne?
• Máte představu kolik stojí nevyužitá kapacita? Jak jsou tyto náklady zohledněny v kalkulacích?
• Víte, kteří Vaši zákazníci jsou nejdražší a proč?
• Umíte ocenit zpracování jedné nabídky, objednávky, vystavení faktury, dodacího listu?
• Jakým klíčem kalkulujete obchodní režijní náklady na produkty? Umíte tyto náklady změřit?
• Věříte současným kalkulacím nákladů?
• Znáte ziskovost jednotlivých produktů, produktových skupin, zákazníků, regionů, distribučních kanálů, atd?


Pokud je na většinu otázek odpověď ne, je vhodná chvíle zamyslet se
nad Activity Based Costing analýzou.

Od roku 2000 jsme realizovali 54 ABC modelů ve 34 firmách. Disponujeme nejvíce referencemi v ČR v této oblasti.

V případě bližších dotazů můžete kontaktovat přímo garanta za tuto oblast
Petr Březina, 604 708 069, brezina@brematopron.cz.

 

Analýza kalkulací >>

Analýza ziskovosti a ABC software BIPPR PROFIT >>

Kalkulační model >>

Garance 500%

Smluvně garantujeme několikanásobnou návratnost ceny projektu do 12-ti měsíců od jeho ukončení.

 

Pokud nenastane smluvně garantovaná minimální návratnost pracujeme zdarma než se výsledky dostaví.

 

Více o garanci >>