Úvod » Ukázky naší práce » Marketing, obchod, práce se zákazníky

Marketing, obchod

Brematopron Consulting, specialista na zvyšování ziskovosti a snižování nákladů

Výstupy z marketingu

 1. Průzkum trhu
 2. Segmentace, zacílení a positioning - STP
 3. Akční plán v oblasti marketingového mixu tj. produktu, ceny, distribuce a propagace
 4. Systém řízení distribuce
 5. Optimalizace propagace a její měření
 6. Taktiky pro udržování stávajících zákazníků i získávání nových zákazníků

Výstupy z Obchodu

 1. Plánování obchodní činnosti
 2. Sledování výkonnosti a nákladu obchodu
 3. Řízení a koordinace jednotlivých stupňů (článku) obchodu
 4. Řízení vztahu se zákazníky
 5. Kategorizace zákazníků a určení péče o ně

Marketing a obchod, atraktivita tržních segmentů, způsob obsluhy distr. kanálů, definice konkurenčních výhod, potřeb zákazníka, analýza konkurence, atd.

Marketing

 

Garance 500%

Smluvně garantujeme několikanásobnou návratnost ceny projektu do 12-ti měsíců od jeho ukončení.

 

Pokud nenastane smluvně garantovaná minimální návratnost pracujeme zdarma než se výsledky dostaví.

 

Více o garanci >>