Úvod » Ukázky naší práce » Strategie, Balanced Scorecard, Business plán

Strategie

Brematopron Consulting, specialista na zvyšování ziskovosti a snižování nákladů

Výstupy ze strategie

  1. Definovaná vize a strategie
  2. Balanced Scorecard
  3. Organizační struktura
  4. Matice odpovědnosti
  5. Odměňování vrcholového managementu
  6. Business plán
  7. Management report

Vize, strategie, BSC, organizační struktura, business plán

Strategie

 

Garance 500%

Smluvně garantujeme několikanásobnou návratnost ceny projektu do 12-ti měsíců od jeho ukončení.

 

Pokud nenastane smluvně garantovaná minimální návratnost pracujeme zdarma než se výsledky dostaví.

 

Více o garanci >>